www.thpt-lequydon-quangtri.edu.vn Trang chủ
Diễn đàn Diễn đàn > Tin tức - Hoạt động > Tin tức
  Chủ đề mới Chủ đề mới
  Giúp đỡ Giúp đỡ  Tìm trên diễn đàn   Lịch sự kiện   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Đóng chủ đềVĂN BẢN CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2010-2011 CỦA BỘ,SỞ,TRƯỜNG

 Gửi trả lời Gửi trả lời
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Hỗ trợ Hỗ trợ
nguyentusgd View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group
Avatar

Gia nhập: 19 Sep 2009
Đang ở: Đông Hà
Bài viết: 581
Chuyển liên kết đến bài viết này Chủ đề: VĂN BẢN CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2010-2011 CỦA BỘ,SỞ,TRƯỜNG
    Ngày gửi: 04 Aug 2010 lúc 8:14am

uploads/22/TAI_LIEU_NGHIEP_VU_TO_CHUC_THI_TOT_NGHIEP_THPT_2011.docCÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2010-2011 CỦA BỘ, TỈNH, SỞ & TRƯỜNG:

A. VĂN BẢN CỦA TW, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:
1. BÁO CÁO T.KẾT NĂM HỌC 2009-2010 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI 2010-2011
2. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011
3. CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011
uploads/22/CHI_THI_VE_NHIEM_VU_TRONG_TAM_CUA_GIAO_DUC_PHO_THONG_2010-2011.doc
4.CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG
5. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 2010-2011
6. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2010-2011
7. BỘ TRƯỞNG BỘ GD & ĐT TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO CHÍ ĐẦU NĂM HỌC
8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA NĂM HỌC  2010-2011
9. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC" NĂM HỌC 2010-2011
10. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
11. ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CÁC CẤP: uploads/22/DIEU_LE_HOI_THI_GIAO_VIEN_DAY_GIOI_CAP_QUOC_GIA-TT21.doc
13. THỂ LỆ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET:
14. GỞI BÁO CAO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SPUD
15.TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
16. VĂN BẢN KHỎA SÁT VÀ BÁO CÁO TRÒ CHƠI GAME ONLINE: uploads/22/CAC_VAN_BAN__BAO_CAO_KHAO_SAT_TRO_CHOI_GAME_ONLINE.rar
17.  MIỄN GIAME VÀ CƠ CHẾ THU, CHI HỌC PHÍ: uploads/22/MIEM_GIAM_VA_CO_CHE_THU_CHI_HOC_PHI-TTLT_29.rar
18. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT. uploads/22/TT_LT_PHOI_HOP_PHO_BIEN_GD_PHAP_LUAT-_BGD.doc
19. CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG NGĂN CHẬN HỌC SINH ĐÁNH NHAU: uploads/22/CV_TANG_CUONG_GIAI_PHAP_NGAN_CHAN_HOC_SINH_DANH_NHAU.pdf
20. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC: uploads/22/QUY_DINH_TIEU_CHUAN_DANH_GIA_CAC_SO_GDDT.doc
21. THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NÂNG NGẠCH GIÁO VIÊN CAO CẤP
22. THÔNG TƯ QUY ĐỊNH  DANH MỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
23. THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA:
- THÔNG TƯ SỬA ĐỔI QUY CHẾ THI: uploads/22/TT_SUA_DOI_QUY_CHE_THI_CHON_HSG.doc
- HƯỚNG DẪN THI CHỌN HSC QUỐC GIA 2011: uploads/22/HD_THI_CHON_HSG_QUOC_GIA_2011-CV_7906_BGD.doc
- CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG QG 2011
24. QUY CHẾ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC: uploads/22/QUY_CHE_TRUNG_TAM_NGOAI_NGU_TIN_HOC.doc
25. HƯỚNG DÃN THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
 25. Quy chế đào tạo Thạc sĩ
26. DANH SÁCH HS ĐOẠT GIẢI HSG QUỐC GIA 2011
27. ĐIỀU LỆ TRƯỜNG THPT (MỚI)
28.Kiểm tra phong trào thi đua "Xây dựng THTT.."
B. VĂN  BẢN CỦA UBND TỈNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ:
1. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2010-2011 CỦA GDMN, GDPT, GDTX
2. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010-2011 & NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2010-2011 (SGD&ĐT)
3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011 (SGD&ĐT)
4. CÁC VĂN BẢN CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD & ĐT QUẢNG TRỊ 2010-2011
5. CÁC VĂN BẢN CỦA GIÁO DỤC TRUNG HỌC:
     5.19. CÁC LOẠI BÁO CÁO NỘP VỀ CHO PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC: uploads/22/CAC_MAU_BAO_CAO_GDTrH_2010-2011.rar
     5.20. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN:
   -HĐBM HÓA HỌC:uploads/22/KE_HOACH_HOAT_DONG_HDBM_HOA_HOC-2010-2011.doc
   -CÒN THIẾU: TOÁN, LÝ, THỂ, ANQP, ĐỊA, NGLL, ...
     5.19. HỘI THI KHOA HỌC & KỸ THUẬT (INTEL_ISEF) QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 1
     6. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GỬI VỀ VĂN PHÒNG SỞ
     7. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG TRAO ĐỔI CÔNG VĂN, VĂN BẢN
     8. HƯƠNG  DẪN THI SƯC KHOE  HỌC ĐƯỜNG
     9. TỔNG KẾT TRƯỜNG CHUẨN QG 2000-2010
     10. TRIỂN KHAI AN  TOÀN GIAO THÔNG
     12. TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG HIV-AISD
     13. DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI  HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2010-2011
     14. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BD ĐỘI TUYỂN HSG VĂN HÓA THPT DỰ THI QUỐC GIA
    15. TỔNG KẾT PHONG TRÀO XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC 2011
     16. THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG
     17. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ
uploads/22/QD_BCD_THUC_HIEN_QUY_CHE_DAN_CHU_CUA_SO_GD_&_DT_QUANG_TRI.pdf
    18. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2010-2011
a.CV 149 KÈM HD HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2010-2011 
     19. BỘ, SỞ KIỂM TRA PHONG TRÀO THI ĐUA " XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN..."
     20.CÁC VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
18. CÔNG VĂN THỐNG KÊ TAI NẠN GIAO THÔNGT
20. VĂN BẢN THI TỐT NGHIỆP 2011
 
C. VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN:
     1. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010-2011: uploads/22/BAO_CAO_XAY_DUNG_KE_HOACH_NAM_HOC_2010-2011.doc
     2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011: uploads/22/QUY_TRINH_THUC_HIEN_NHIEM_VU_NAM_HOC_2020-2011.doc
    3. KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 2010-2011
uploads/22/KE_HOACH_KIEM_TRA_NOI_BO_TRUONG_THPT_LQD_2010-2011.doc
   4. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 2020-2011
   5. ĐĂNG KÝ VIỆC LÀM MỚI VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CBGV
   6. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CỦA HỌC SINH THAM GIA HỘI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT INTEL ISEF 2011
     7. DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI HS GIỎI VĂN HÓA QUỐC GIẠ 2005-2010
uploads/22/KET_QUA_THI_HSG_QUOC_GIA_2004-2010.rar
     8. CÁC BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH:
 - BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM:
 - BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM HỌC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:
 - BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN:
 - BÁO CÁO ĐINH KỲ HÀNG THÁNG:
      + THÁNG 10/2010: uploads/22/BAO_CAO_DINH_KY_THANG_10-2010.doc
      + THÁNG 11/2010: uploads/22/BAO_CAO_DINH_KY_THANG_11-2010.doc
      + THÁNG 12/2010: uploads/22/BC_DINH_KY_THANG_12-2010.doc
       + Tháng 01+02/2011: uploads/22/BC_DINH_KY_THANG_02-2011.doc
- BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ:
     9. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN THIẾT BỊ
 


Được sửa bởi nguyentusgd - 16 Apr 2011 lúc 3:54pm
Compassion
Lên trên
nguyentusgd View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group
Avatar

Gia nhập: 19 Sep 2009
Đang ở: Đông Hà
Bài viết: 581
Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày gửi: 26 Mar 2011 lúc 7:13am
RÀ SOÁT CÔNG VIỆC GIỮA HK2
Compassion
Lên trên
nvninhlqd View Drop Down
Newbie
Newbie


Gia nhập: 23 Feb 2011
Bài viết: 1
Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày gửi: 01 Apr 2011 lúc 7:52am

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠOĐược sửa bởi nvninhlqd - 01 Apr 2011 lúc 7:53am
Lên trên
nguyentusgd View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group
Avatar

Gia nhập: 19 Sep 2009
Đang ở: Đông Hà
Bài viết: 581
Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày gửi: 05 Apr 2011 lúc 2:23pm

CĂN CỨ VÀO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TW, BỘ, SỞ TÔI ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP QUẢN LÝ RÀ SOÁT CÔNG VIỆC CUỐI NĂM.Được sửa bởi nguyentusgd - 05 Apr 2011 lúc 2:24pm
Compassion
Lên trên
nguyentusgd View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group
Avatar

Gia nhập: 19 Sep 2009
Đang ở: Đông Hà
Bài viết: 581
Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày gửi: 10 Apr 2011 lúc 1:39pm

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số       /QD-GDĐT

 

Đông hà, 08 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v ôn tập cho kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh

 

Để tạo điều kiện cho các trường ôn tập cho học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh , Hội đồng bộ môn thông báo những nội dung cần ôn tập của các bộ môn như sau:

 

 

1.  Môn Vật lý

a.      Cơ học (phần động lực học)

b.      Nhiệt học

c.      Dòng điện không đổi

d.      Quang học

2. Môn Hóa học

                         Ôn tập chương trình lớp 10 và lớp 11

3. Môn Toán

                         a. Giới hạn dãy số-hàm số-hàm số liên tục

                         b. Định lý hàm số sin, côsin

                         c. Hình học không gian lớp 11

                         d. Các phép biến hình trong mặt phẳng

                         e. Bất đẳng thức-bất phương trình-hệ phương trình đại số

                         f. Vécto

                         g. Phương trình đường tròn, phương trình đường thẳng

4. Môn Sinh vật

                         Chương trình lớp 10 và lớp 11

5. Môn Văn:

-Văn học: Chương trình VH Trung đại( các TG Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương,Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyễn, Tú Xương) và VH VN đầu thế kỷ đến 1945( Tản Đà, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng).

-Tiếng Việt: Từ vựng và Phong cách ngôn ngữ.

-Làm văn: Rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn theo chủ đề.

6. Môn Lịch sử

 

 

A.Phần lịch sử Việt Nam.

1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIX, gồm các nội dung sau:

- Việt Nam trước nguy cơ xâm lược của thực dân Pháp

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược( 1858 - 1884 )

- Trào lưu cải cách, duy tân ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

- Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX ( phong trào Cần vương, khởi nghĩa nông dân Yên Thế )

2. Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất, gồm các nội dung sau:

- Sự chuyển biến về kinh tế , xã hội và tư tưởng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

- Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 )

- Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất( 1914 - 1918 )

- Sự khởi đầu của một khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.

 

B. Phần lịch sử thế giới.

1. các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, gồm các nội dung sau:

- Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mỹ nửa sau thế kỷ XVIII, cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII.

2. Công xã pa ri 1871

3. Cách mạng Nga 1905 - 1907

4. Các nước châu Á ( từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX ), bao gồm:

- Cuộc cải cách Minh trị ở Nhật Bản.

- Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi ở Trung quốc

5. Cách mạng XHCN tháng mười Nga 1917

6. Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 - 1945 )

7. Môn Địa lý

                         a. Địa lý tự nhiên đại cương

                         b. Địa lý kinh tế xã hội đại cương

                         c. Địa lý kinh tế xã hội các nước trên thế giới

8. Môn Tin học

                a. Về Ngôn ngữ lập trình:

Phần ngôn ngữ lập trình Pascal, FreePascal cơ bản và nâng cao

                b. Các thuật toán:

                - Các thuật toán cơ bản

                - Các thuật toán nâng cao: Vét cạn, Đệ quy, Đệ quy quay lui, Quy hoạch động, Tham lam

                c.  Các dạng bài toán:

                - Các bài toán cơ bản

                - Các bài toán về xử lý Số, xử lý xâu, dãy số…

                - Các bài toán tối ưu

                d. Cấu trúc đề thi:

                - Đề thi sẽ có từ 3 đến 4 bài

                - Đối với kỳ thi HSG Tỉnh: Sẽ có những câu khó dành cho học sinh chuyên

                - Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia: sẽ nâng cao hơn, có những bài tiếp cận với đề thi của Bộ 

 

9. Môn Tiếng Anh

a.      Các dạng bài đọc hiểu (chủ đề trong chương trình 10,11), gồm điền từ vào chổ trống, trả lời câu hỏi nhiều lựa chọn,..

b.      Cho hình thức đúng của động từ, từ loại, tiểu từ, vv..

c.      Tìm và sửa lổi viết trong câu, đoạn văn

d.      Bài tập trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp trong chương trình cơ bản và nâng cao

e.      Bài tập viết lại câu (theo gợi ý, và không làm thay đổi từ đã cho)

f.        

 

 

 

                                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                                    TH.S HOÀNG XUÂN THỦY

                                                                                                                                                (ĐÃ KÝ)

Compassion
Lên trên
nguyentusgd View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group
Avatar

Gia nhập: 19 Sep 2009
Đang ở: Đông Hà
Bài viết: 581
Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày gửi: 15 Apr 2011 lúc 8:11am
GẦN CUỐI NĂM NHỚ RÀ SOÁT LẠI CÔNG VIỆC
Compassion
Lên trên
nguyentusgd View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group
Avatar

Gia nhập: 19 Sep 2009
Đang ở: Đông Hà
Bài viết: 581
Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày gửi: 07 May 2011 lúc 9:48am
CÁC VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT 07/5/2011:
1. SƠ KẾT 3 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"
 
 


Được sửa bởi nguyentusgd - 07 May 2011 lúc 9:58am
Compassion
Lên trên
trdscrea View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Gia nhập: 11 May 2012
Đang ở: hcm
Bài viết: 1
Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày gửi: 11 May 2012 lúc 2:40pm
Lên trên
 Gửi trả lời Gửi trả lời

Di chuyển nhanh Tôi có thể làm gì trong diễn đàn ? View Drop Down


Diễn đàn trường THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị